back to homepage back to homepage
screen van de week
meer screenshots
Heritage of Kings

buildinget verhaal is gesitueerd in een wereld van vele koningen. Maar ��n overwon hen allen en veronderstelde de titel "Koning van het Oude Koninkrijk". De wereld heeft vele oorlogen gekend in de naam van liefde en eer... maar ons verhaal vertelt het verhaal van vrienden die tegen de oorlogen zijn en de fundamentele waarden van het Oude Koninkrijk willen bewaren.


et werd ochtend in het kleine dorp genoemd Thalgrund. Dario begrijpt dat er iets afschuwelijk zou kunnen gebeuren en dat hij zou kunnen sterven als hij niet op reis gaat. Hij opent de deur van zijn kleine plattelandshuisje en loopt naar de put. Een plotselinge schreeuw scheurt de vreedzame stilte open. Er was iets gebeurt... Het leger van Mordred gebruikte de dekking van nacht om in het naburige dorp, huis van de moeder van Dario, heimelijk te nemen. ��n overlevende van het dorps kwam bij Dario en vertelt hem dat zijn moeder tijdens de aanval van de vorige nacht werd verwond.

ario haast zich naar het gebied om zijn moeder te helpen, maar wanneer hij aankomt is het reeds te laat. Zijn moeder sterft in zijn armen en hij was net op tijd om haar laatste woorden over zijn bekende oom Helias en een afschuwelijk geheim te horen. Op haar sterfbed geeft zij een artefact aan haar zoon, die hem tot opdracht geeft om Helias te vinden en om zijn raad te vragen. Tot hiertoe, kent Dario nog zijn verleden nog zijn lot niet, maar hij is zich er goed van bewust dat hij gebeurtenissen onder ogen zou kunnen zien die hij niet zal kunnen veranderen.
Delen van het kleine dorp worden nog aangevallen door de donkere troepen van Uther in naam van Koning Mordred. Wegens deze tragische omstandigheden, kan Dario zich er niet buitenhouden en, in naam van de dorpsbewoners, gaat hij het gevecht aan om een eind aan de onrechtvaardigheid te maken.

ario en overlevende dorpbewoners besluiten het kamp van het leger van Mordred aan te vallen. Maar aangezien ze met weinig zijn en slecht bewapend zijn, hebben zij de hulp van de andere dorpen nodig om een kans te hebben. Jammer genoeg, willen de inwoners van de andere dorpen in hun behoeften tevreden zijn voor zich aan te sluiten bij Dario...

n dat is het ogenblik dat Erec, een jeugdvriend en tempelridder, hem te hulp schiet om hem tijdens het bestrijden van de kwade dreiging te steunen...

  The Settlers is a registered trademark of Blue Byte Software. Blue Byte Software is a registered trademark of Ubisoft Entertainment. Blue Byte Software is a Ubisoft Entertainment enterprise.